Grafmonument voor Debora

Brons/ bladgoud/ hardsteen